July 16, 2016

MONUMENT VALLEY

Dit is de meest waanzinnige app ooit. Als je fan bent van Escher, dan komen hiermee je dromen uit. Het heeft hetzelfde onmogelijke perspectief als in zijn tekeningen. En beter nog, door de gebouwen te draaien, kun je Ida over paden laten lopen die vanuit andere hoeken onmogelijk lijken. Oh's en ah's niet uitgesloten.
De app is ontwikkeld door Ustwo en is beloond met vele prijzen. Terecht. Kopen dus! Klik hier voor meer informatie en app stores.

This app is the most amazing thing I've ever seen. If you're an Escher fan, you will like it too. Beautifully designed, with the same impossible points of view as in his drawings. It's designed by Ustwo, and has won a number of prices, fair enough. More information and selling points here.

[Screenshots via google images]

No comments:

Post a Comment

Mind your language please.