May 11, 2013

DIY: paint brush case / penselen etui

After receiving a sewing machine (the Sy from Ikea, a good one!), I started off with sewing a paint brush case. Usually my paint brushes get stuck in my painting-box and end up curled. Not the way it should be.. This is the result and easy DIY! (Also available in Dutch :))You'll need: two types of fabric (one for the outside and one to prevent the inside from paint), yarn, ribbon and some paint brushes for measuring the size of the case. 

Tutorial (for the Dutch version: see below)

1. The size of the fabric needed depends on the length of your brushes. Lay the fabric flat and cover the bottoms of the brushes with the 'outside-fabric'. You want the brushes to be at least halfway covered. Cut the fabric into the right size. Remember to save some extra cm. for folding. 

I did not measure any lengths, but for a 60x40 case I used:
- outside fabric   68x62 cm.
- inside fabric     40x62 cm.
- ribbon                 100 cm.2. lay the outside-fabric down with the print facing you. Lay the inside-fabric on top of it, 22 cm. from the bottom. Pin the sides and finish sewing the sides (about 0,5 cm. from the side).3. Turn the fabric inside out, so that the edges are all clean.
4. Fold the bottom 4 cm, pin and sew together at the top and bottom (again about 0,5 cm, from the side). My piece of fabric was a little longer than the 4 cm I advice here, hence the bigger distance between the two lines on the photo)5. Fold the top piece over the inside-fabric and pin. Remember that you are folding three times (first 2 cm, then 4 cm, then covering the inside-fabric). At the same time fold the sides inwards and pin. 
6. Fold the bottom piece over the inside-fabric and pin. In the same time fold the sides inwards and pin.7. Sew the top side at the top and bottom.
8. Sew the sides of the case together on the right and left.


9. Sew vertical lines to make the little pockets for the brushes and finish the lose threads. The width of the pockets depends on the size of your brushes. I use widths of 2, 3 and 4 cm. 


10. To apply the ribbon: fold the ribbon in two, to define the middel. Define the middle of your case and stitch the ribbon with a vertical line to the fabric. Make sure that you stitch the ribbon above the pencil pockets. 


11. Add your paint brushes, fold the outer sides inwards by rolling them up and tie them together with the ribbon. Ready to go!


Nederlandse tutorial

Nodig: twee stoffen (één voor de buitenkant en één voor de binnenkant om de binnenkant te beschermen tegen verf), garen, lint en kwasten om de maat van je etui te bepalen.

1. De afmetingen van de buitenkant- en binnenkantstof is afhankelijk van de lengte van je penselen. Leg de stof neer en bedek de onderkant van je penselen met de stof. De kwasten dienen in elk geval voor de helft bedekt te zijn. Knip hierna de stof af in de juiste maat. Reken wat extra centimeters voor het afwerken van de stof.
Ik heb de afmetingen niet precies opgemeten, maar gebruikte voor een penselenetui van 60x40 cm:
- buitenkantstof      86x62 cm.
- binnenkantstof     40x62 cm.
- lint                         100 cm.2. Leg de buitenkantstof neer met de print naar je toe. Leg de binnenkantstof er boven op op een afstand van 22 cm. van de onderkant. Speld de zijkanten af en stik deze met een rechte steek (op ongeveer 0,5 cm. van de rand).
3. Draai de stoffen binnenstebuiten, zodat de naden aan de binnenkant zitten en aan de buitenkant niet meer zichtbaar zijn.
4. Vouw de onderkant naar binnen op een lengte van 4 cm. Speld af en stik de boven- en onderkant vast (opnieuw 0,5 cm. van de randen). Mijn stuk stof was aan de onderkant wat langer dan de 4 cm. die ik hier adviseer, vandaar dat de afstand tussen de naden op de foto’s wat groter is.5. Vouw de bovenkant naar binnen en speld af. Bedenk hierbij dat je de stof in totaal drie keer naar binnen moet vouwen (eerst 2 cm., daarna 4 cm., daarna bedek je de binnenkantstof). Vouw tegelijkertijd de zijkanten, die nog niet zijn afgewerkt, naar binnen en speld alles af.
6. Vouw de onderkant van de stof over de binnenkantstof en speld af. Vouw tegelijkertijd de zijkanten, die nog niet zijn afgewerkt, naar binnen en speld alles af.

7. Stik de bovenkant vast aan de boven- en onderkant. 
8. Stik de beide zijkanten van het etui vast.9. Stik verticale naden om de vakken voor de kwasten te maken en werk deze netjes af. De breedte van de vakken is afhankelijk van de maat van je kwasten. Ik heb vakken genaaid van 2, 3 en 4 cm. breed.10. Bevestig vervolgens het lint. Bepaal eerst het midden van het lint door het in tweeën te vouwen. Bepaal daarna het midden van je etui en stik het lint verticaal vast. Zorg ervoor dat je het lint vastzet boven de penselenvakken.11. Steek je kwasten in de vakken, vouw de buitenkanten naar binnen door ze op te rollen en strik het etui vast. Klaar om te gaan!


[Photo's by What Rose Likes]

No comments:

Post a Comment

Mind your language please.